Image and video hosting by TinyPic Te amoo - Odjek tvojih bisera mojom dušom.

Odjek tvojih bisera mojom dušom.

Ušao si mi u svijet kao vatromet, i svemu dao smisao i ime.


10.02.2013.

Te amoo

I vrtim se u ludilu. Moja priča nema kraja. Uvijek nešto tu nedostaje. Previše je kod mene stvari bez vrijednosti, koje sreću kvare. One prave ovdje uvijek fale. Valjda mi je to sudbina.

Odjek tvojih bisera mojom dušom.