Image and video hosting by TinyPic 13 - Odjek tvojih bisera mojom dušom.

Odjek tvojih bisera mojom dušom.

Ušao si mi u svijet kao vatromet, i svemu dao smisao i ime.


13.02.2014.

13

To veče sam znala da se ljubav ne može kupiti novcem. A voljela sam ga zaista jesam. Onog trenutka kad sam vidjela skupe poklone, prestala sam. Ružan osjećaj je kolao mojim tijelom, cijepao moju dušu, odjekivao je bol. POkupi te prnje i nosi se od mene. Zaboga, zar me ne poznaješ? Samo si trebao biti tu i šaputati kako me voliš. Uništio si sve

Odjek tvojih bisera mojom dušom.